พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 18.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ตลอดจนภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และยกระดับเป็นงานท่องเที่ยวระดับอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้ ด้วยการนำผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และพันธุ์ไม้มาจำหน่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน อาทิ การเปิดสวนฯ ภายใต้แนวคิด "สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ำ"ครั้งแรกของชาวเชียงราย กับการนำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัย เนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน ,การแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำกลางลำน้ำกก อุโมงค์ไฟแห่งศิลป์ ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย,ลานประติมากรรม Street Art ที่ให้ผู้ชมงานแต่งแต้มสีสันบนผืนผ้าใบ Wall Art ตลอดจนอุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกาดหมั้วครัวล้านนา และจัดแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง นำนิทรรศการซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเชียงรายไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้และการออกแบบไม้ดอกจากงานจักสานในชุมชน ไปร่วมจัดแสดง พร้อมได้นำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย แจกให้กับผู้สนใจที่มาเที่ยวภายในงานตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดงาน 

 

 |   |  475 ครั้ง