กิจกรรมเสวนาออนไลน์ งานเปิดนิทรรศการออนไลน์ "ไร้หนทางที่จะเดินหน้าหรือถอยกลับ แค่มีชีวิตปัจจุบันยังยาก"

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวกิจกรรมสัมมนา

เชิญชม

เสวนาเปิดนิทรรศการออนไลน์

"ไร้หนทางที่จะเดินหน้าหรือถอยกลับ แค่มีชีวิตปัจจุบันยังยาก"

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ถ่ายทอดทาง เพจ เฟสบุ๊ก Mekong Basin Civilization Museum

ร่วมเสวนาโดย

ผศ. ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

(โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง)

คุณสืบสกุล กิจนุกร

(ศูนย์นวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม)

คุณชูชาติ ใจแก้ว

(โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง)

เชิญรับชมได้ที่

https://fb.watch/3oF8ap4MkW/

 |   |  347 ครั้ง