นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์แห่งรูปภาพและอักษรบนพับสาใบลาน

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการ

ศาสตร์ศิลป์แห่งรูปภาพและอักษรบนพับสาใบลาน

พับสาและใบลาน คือสิ่งที่ผู้คนในลุ่มน้ำโขงใช้เพื่อจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ก่อนที่จะมีสมุดแบบสมัยใหม่เข้ามา และนิยมบันทึกด้วยอักษรธรรม อักษรล้านนา ไทลื้อ ไทขึน หรือแม้แต่อักษรไทยใหญ่
หากเป็นพับสา (คล้ายสมุดข่อย แต่ทำจากเปลือกไม้สาจึงเรียกว่าพับสา) จะใช้ปากกาคอแร้ง ดินสอ หรือปากกาในการบันทึก นิยมใช้บันทึกคาถาอาคม พิธีกรรมความเชื่อ ตำนาน ตำรับยา ฯลฯ
หากเป็นใบลาน จะใช้เหล็กที่เรียกว่าเหล็กจาร ในการจารหรือบันทึก นิยมบันทึกวรรณกรรมคำสอนทางศาสนาเป็นหลักศาสตร์และศิลปะ ที่ปรากฏบนพับสาใบลานนอกจากจะใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ
จะพบว่าผู้เขียนหรือผู้จารแต่ละคน/ท่านนั้นได้สร้างทั้งศาสตร์คือความรู้และศิลปะภาพวาดตามจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสอดแทรกไว้เสมอ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เราผู้อ่านพึงสัมผัสได้

พับสาและใบลานฉบับจริงที่นำมาจัดแสดงนี้ได้รับบริจาคมาทั้งสิ้น ส่วนที่เป็นรูปภาพและเอกสารจำลองเป็นส่วนหนึ่งของออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งในประเทศไทยและรัฐฉาน
สิบสองปันนา ซึ่งหน่วยงานจะบันทึกไว้เท่านั้นโดยไม่นำฉบับจริงมาเพื่อคงไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละถิ่นสืบไป

สำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้นสามารถดาวน์โหลด

คู่มือเรียนอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้นได้ที่นี้

https://drive.google.com/.../1okQ1Z1pe3w3JD.../view...

 |   |  452 ครั้ง