นิทรรศการขันดอกในสวน ร่วมจัดแสดงในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 (Chiang Rai ASEAN Flowers Festival 2021)

หมวดหมู่ข่าว: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

จัดกิจกรรม “นิทรรศการขันดอกในสวน” ร่วมจัดแสดงในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 (Chiang Rai ASEAN Flowers Festival 2021)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการจัดขันดอกล้านนาในรูปแบบร่วมสมัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมล้านนาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการขันดอกในสวน ณ สถานที่จัดงาน หรือสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางเพจ เฟซบุ๊ก Mekong Basin Civilization Museum

 

 |   |  117 ครั้ง