กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบตกแต่งดอกไม้ล้านนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (บุปผา มาลา ปัญญา สักการะ)

Category: Museum-ข่าวพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบตกแต่งดอกไม้ล้านนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (บุปผา มาลา ปัญญา สักการะ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ได้รับเกียรติจาก นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การออกแบบตกแต่งดอกไม้ล้านนาเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ"  โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

การบรรยายในหัวข้อ "การออกแบบตกแต่งดอกไม้ล้านนาและวัสดุท้องถิ่น" โดย นายกฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ และนายกฤตดนัย สมบัติใหม่

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การทำกรวยดอกไม้และการออกแบบตกแต่งดอกไม้ล้านนา พร้อมนำเสนอแนวคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพ: WEME Creation

 

| writer Chuchat Jaikeaw |