การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

พจนานุกรมภาษาไทขึน เชียงตุง

Category: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำราว่าด้วยการสร้างบ้านเรือนล้านนา

Category: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานพระธาตุหลวงจอมคำ เขต (4) เมืองเชียงตุง

Category: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)

Category: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

ตำนานพระธาตุพระบาทจอมแสงเมืองหน่อบาทะ เชียงตุง (ภาคถอดความ)

Category: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง