พจนานุกรมภาษาไทขึน เชียงตุง

หมวดหมู่ข่าว: Museum-การปริวรรตเอกสารโบราณ/กลุ่มภาษาลุ่มน้ำโขง

พจนานุกรมภาษาไทขึน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.kengtung.org/

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1p5dlUoh6CruIz4H4440a72C55WqXYIhZ/view?usp=sharing

 |   |  420 ครั้ง