ตำนานเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) และประวัติหมู่บ้านมังราย ในสิบสองปันนา

หมวดหมู่ข่าว: Museum-หนังสือ

หนังสือตำนานเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) และประวัติหมู่บ้านมังราย ในสิบสองปันนา คือส่วนหนึ่งของงานภาคสนามที่มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางวัฒนธรรม ที่เมืองสิบสองปันนา ได้พบเอกสารต้นฉบับเป็นอักษรไทลื้อเก่าและไทลื้อใหม่

เนื้อหากล่าวถึงตำนานเมืองเชียงรุ่ง ผูกเรื่องราวเกี่ยวการเดินทางของศาสนา ศรัทธา ผู้คน ความเชื่อ และที่น่าสนใจคือประวัติการก่อตั้งบ้านมังรายที่บันทึกด้วยอักษรไทลื้อใหม่ ที่บอกเล่าว่าพวกเขาคือลูกหลานและทหารของพญามังราย...เรื่องราวจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามได้จากหนังสือเล่มนี้

issuu.com/imu-mfu/docs/museumacademic15_________________________________

 |   |  1811 ครั้ง